Fianáin

Úsáidimid fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí is fearr ar ár láithreán agus comhlíonaimid ár gceanglais Cosanta Sonraí ag an am céanna. Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do chuid socruithe fianáin ag aon tráth.

Luach €600K de chistiú daonnúil fógartha ag an Aire McHugh do Dhídeanaithe na Súdáine Theas

Éireann, Minister Joe McHugh, Preas Ráiteas, An Afraic, 2016

Thug an tAire Stáit don Diaspóra agus don Fhorbairt Idirnáisiúnta, Joe McHugh TD, cuairt inniu ar réigiún na teorann idir Uganda agus an tSúdáin Theas agus d'fhógair sé go dtabharfar cúnamh daonnúil dar luach €600,000 do dhídeanaithe na Súdáine Theas in Uganda.

Bhí an tAire ag tabhairt cuairte ar lonnaíocht dídeanaithe Adjumani i dTuaisceart Uganda, i gcuideachta Musa Ecweru MP, Aire Stáit Uganda um Fhaoiseamh, Ullmhacht i gcomhair Tubaistí agus Dídeanaithe.

Tagann an fógra tráth atá an chogaíocht sa tSúdáin Theas tosaithe arís, rud a fhágann go bhféadfadh sé go mbeidh tuilleadh dídeanaithe ar thóir na sábháilteachta in Uganda.

Ag labhairt dó ó lonnaíocht dídeanaithe Adjumani, dúirt an tAire:

"D'éist mé féin inniu le scéalta na ndídeanaithe a theith thar an teorainn chuig Uganda ón tSúdáin Theas. Is uafásach an t-anró atá fulaingthe ag daoine de bharr na coinbhleachta brúidiúla sa tSúdáin Theas – na dídeanaithe a casadh orm inniu, tá an tsíocháin uathu ar ais nó ar éigean, agus an deis saol a chaitheamh gan eagla agus foréigean a bheith ag bagairt orthu.

"Beidh tuilleadh fós le fulaingt acu de bharr an fhoréigin agus an mharaithe a tharla arís ag an deireadh seachtaine. Tá dualgas soiléir ar gach taobh, agus go háirithe ar a gceannairí, stop a chur leis an bhforéigean láithreach bonn. Ar mhaithe le muintir na Súdáine Theas, ní mór dóibh an Comhaontú maidir le Réiteach na Coinbhleachta sa tSúdáin Theas a chur i bhfeidhm go hiomlán – agus deis a thabhairt ar deireadh thiar don tsíocháin agus don fhorbairt.

"Chuaigh misneach agus buanseasmhacht na ndídeanaithe a casadh orm inniu i bhfeidhm go mór orm, agus ba dhíol suntais dom freisin an fháilte fhial a chuir Rialtas Uganda agus muintir Uganda rompu. Tá scata ollmhór dídeanaithe á n-óstáil ag Uganda, cuid mhaith níos mó ná 500,000 duine, agus is é sin an tríú pobal is mó dídeanaithe atá i dtír ar bith san Afraic fho-Shahárach, agus tá sé san ochtú háit i measc na bpobal dídeanaithe is mó ar domhan. Is minic gurb iad na tíortha is boichte is measa a bhíonn buailte ag an ngéarchéim dhaonnúil agus an ghéarchéim imirce ar domhan. In ainneoin na ndúshlán atá le sárú ag Uganda féin i dtaobh dul i ngleic leis an mbochtaineacht, cuireann sé fáilte fhial fhlaithiúil roimh dhídeanaithe atá ag teitheadh ón gcoinbhleacht ina dtíortha féin, agus tá beartas an-fhorásach á fheidhmiú aige i leith na ndídeanaithe.

"Tá Rialtas Uganda ag obair go díograiseach chun oideachas agus áiteanna cónaithe sealadacha a sholáthar ionas go mbeidh cúis dóchais ag na dídeanaithe ón tSúdáin Theas. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don iarracht mhór atá á déanamh ag an Rialtas agus na páirtithe leasmhara, ag obair as lámha a chéile dóibh, ionas go mbeidh dóchas úr ag pobal easáitithe agus ionas go bhféadfar muintir an phobail sin a chur sa riocht is go mbeidh a ndínit ar ais acu arís, agus iad ag fanacht leis an tsíocháin agus le dul ar ais abhaile chun na Súdáine Theas.

"Ina theannta sin, chonaic mé an obair ríthábhachtach, dhúshlánach atá ar bun ag Gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe agus ag na heagraíochtaí neamhrialtasacha, i gcomhar le Rialtas Uganda, lena chinntiú go mbeidh fáil ag na dídeanaithe ar bhia, uisce agus sláintíocht, seirbhísí sláinte, oideachais agus cosaint. Chun tacú leis an iarracht sin, tá áthas orm a fhógairt go bhfuil Éire ag tabhairt €400,000 don Chlár Domhanda Bia agus €200,000 do Ghníomhaireacht na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe (UNHCR) chun tacú lena gcuid oibre i dtrí cinn de na lonnaíochtaí dídeanaithe. Tá €1 mhilliún tugtha againn cheana don UNHCR i leith na tacaíochta a thugann sé do dhídeanaithe na Súdáine Theas in Uganda agus sa réigiún mórthimpeall. "

"Leis an bhfógra seo, is fiú breis is €8 milliún an cistiú daonnúil iomlán ó Chúnamh Éireann don tSúdáin Theas, lena n-áirítear dídeanaithe na Súdáine Theas, go dtí seo i mbliana."

Tá an tAire in Uganda ar chuairt trí lá, agus seo í an chéad chuairt ar an Afraic aige ina ról nua. Amárach, an 11 Iúil, seolfaidh sé straitéis nua cúig bliana na hÉireann maidir lena rannpháirtíocht in Uganda. Leagtar amach sa straitéis creat do thacaíocht Chúnamh Éireann i dtaobh laghdú na bochtaineachta in Uganda, tacaíocht a mheastar ar fiú €82.9 milliún í sa tréimhse 2016-2020, agus díreofar inti ar naisc a chothú i dtaobh na trádála, na polaitíochta agus an chultúir, mar aon le naisc idir daoine.