Skip to main content

Europejski Dzień Języków 2018

Europejski Dzień Języków 2018

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe UE, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości oraz wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.
 
W Polsce od wielu lat EUNIC – Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej, którego członkiem jest Ambasada Irlandii wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego, organizują szereg wydarzeń promujących różnorodność językową Europy.
 
Ambasada Irlandii zaproponowała pokazowe lekcje skype  jezyka irlandzkiego, które w tym roku odbędą się w szkołach w Sierpcu, Żywcu, Warszawie, Poznaniu, Nowym Tomyślu i Gorzowie. 
 
Ambasador Emer O’Connell przesyła pozdrowienia wszystkim uczestnikom  wydarzeń. 
 
WIADOMOŚĆ Z OKAZJI EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW 2018
 
2018 to dla języka irlandzkiego ważny rok. Obchodzimy wyjątkową rocznicę Bliain na Gaeilge (roku języka irlandzkiego) – mija bowiem 125 lat odkąd odrodził się ruch języka irlandzkiego. Język ten jest nieodłącznym elementem naszej kultury i dziedzictwa, celebrowanych poprzez m.in. muzykę, literaturę i taniec. Przede wszystkim jednak, język irlandzki jest językiem żywym, obecnym wśród ludzi, w domach i szkołach w całej Irlandii. 
 
Jestem bardzo zadowolona, że Europejski Dzień Języków pozwala mieszkańcom całej Europy odkryć bogactwo i różnorodność języka irlandzkiego. 
 
Świętując Bliain na Gaeilge, mówimy: “labhair í, spreag í, bain taitneamh aisti”!
 
Is íontach í an Ghaeilge! 
 
Emer O’Connell
Ambasador 
 
TEACHTAIREACHT MAIDIR LE LÁ EORPACH NA DTEANGACHA 2018
 
Is bliain thábhachtach í 2018 don Ghaeilge. Déantar Bliain na Gaeilge a chomóradh i mbliana, ag comóradh 125 bliain ó athbheochan na Gaeilge. Tá an Ghaeilge fite fuaite inár gcultúr agus inár 
n-oidhreacht agus déantar í a cheiliúradh i mbealaí éagsúla inár gceol, litríocht agus damhsa. Ach, níos tábhachtaí ná sin, is teanga beo í an Ghaeilge, agus labhraíonn daoine í i dteaghlaigh agus i scoileanna ar fud na hÉireann.  
 
Is cúis áthais dom mar sin go mbeidh deis ag daoine ar fud na hEorpa blaiseadh a fháil den Ghaeilge mar chuid de Lá Eorpach na dTeangacha 2018 agus go mbeidh siad in ann saibhreas agus éagsúlacht na teanga a fhiosrú dóibh féin.  
 
Mar a deirimid agus muid ag ceiliúradh Bliain na Gaeilge – “labhair í, spreag í, bain taitneamh aisti”! 
 
Is íontach í an Ghaeilge! 
 
Emer O’Connell
Ambasadóir
 
 
Więcej informacji o obchodach EDJ: https://europejskidzienjezykow.wordpress.com/

« Previous Item | Next Item »